top of page

Kindercentra

Het VMEcentrum biedt de cursus Muziek met Jonge Kinderen aan op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en het Ouder-Kindcentrum. Dit is een praktische muziekcursus van 8, 10 of 12 lessen voor dreumesen en/of peuters en de pedagogisch medewerk(st)ers samen. In de MJKcursus wordt de muzikale ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd, waarbij de PM'ers een belangrijke ondersteunende rol bieden. Tegelijkertijd worden meerdere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals de motorische- en de taal/spraakontwikkeling.

Het is de bedoeling dat de opgedane kennis en ervaring zelfstandig toegepast kan worden in de groepen.

Natuurlijk wordt de cursus ook gegeven op de Voorschool. Samen met de leerkrachten van de peuters wordt de muziekcursus ingezet ter bevordering van de muzikale ontwikkeling. Daarnaast kunnen andere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden, zoals de cognitieve (taal en rekenen) en bijvoorbeeld de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Een demonstratieles behoort tot de mogelijkheden. In deze les gaan de kinderen samen met de leid(st)ers muzikaal aan de slag met verschillende activiteiten. Zo krijgt het Kindercentrum een indruk van de inhoud van een MJKcursus. De demonstratieles kan gegeven worden aan zowel verticale- als horizontale groepen.

 

Neem contact op voor een cursuspakket op maat of een demonstratieles.

 

GROEPSGROOTTE MJKcursus in een Kindercentrum:
Dreumesen max. 9 kinderen
Combinatiegroep max. 12 kinderen
Peuters max. 14 kinderen

 

GROEPSGROOTTE Demonstratieles:  in overleg

Voor meer onderbouwing van de Dreumes-  en Peutercursussen geeft het VMEcentrum interactieve workshops en lezingen.

Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de muzikale groepsactiviteiten van het personeel. Maar ook praktische uitleg aan ouders over de zin van muziek in het leven van het jonge kind. Interessant voor een ouderavond, jaarfeest of jubileum.

Muziek op de groep

Voor en op het Kinderdagverlijf

 

Hier kunt u ideeën opdoen hoe met muziek binnen het kinderdagverblijf aan de slag te gaan. Wat voor activiteiten kunt u inzetten? Welke materialen zijn geschikt?

 

 voor 

 duur

 aantal 

 waar

 data

 kosten

 aanmelden: neem contact op

 

 

 

: Pedagogisch Medewerk(st)ers 

: 2 uur met pauze 

: max. 20 deelnemers 

: op locatie 

: in overleg 

: € 350,00 

Muziek van 1 - 4

Voor een ouder- of thema-avond

 

Wat houdt dat nu in, muziek in de leeftijd van 1 - 4 jaar? Wat kan je hiermee thuis doen? Wat is geschikt muziekmateriaal?

 

voor

duur

aantal

waar

datum

kosten

aanmelden: neem contact op

 

: (Kinderopvang)ouders 

: 2 uur met pauze 

: max. 30 deelnemers 

: op locatie 

: in overleg 

: € 350,00 

bottom of page