top of page
Informatie

De aanwezige muzikaliteit van jonge kinderen stimuleren door middel van muzikaal plezier, muzikaal spel en ontwikkelingsgerichte activiteiten.

VMEcentrum
Cursussen

Muziekcursussen voor ouder-kindgroepen en kindercentra. Demonstratielessen, workshops en interactieve lezingen.

VMEcentrum
Aanmelden

Hier kunt u zich opgeven voor een cursus, lezing of workshop naar keuze.

MuzieklesStappen.jpg
Contact

Plantage Doklaan 30-HS

1018 CN Amsterdam

06 - 22 03 16 08

info@vmecentrum.nl

WSDD3.JPG

Muziek met Jonge Kinderen

Vaak vertelt een ouder dat het kind bij het opstaan al vraagt : “Gaan we naar muziekles?” Of, als het in de buurt van Artis komt: “Muziekles?”

Hoe zou dat komen?  Het kind staat centraal in de muzieklessen van het VMEcentrum. Het kind mag zichzelf zijn. Zich veilig voelen in een groep waar het haar of zijn muzikale vaardigheden kan uitproberen en uitbreiden. Hoe klap ik snel? Hoe klap ik langzaam? Stamp ik hard of zacht? Wanneer stopt het lied (en mijn muzikale output?).

Best spannend in het begin. Vanuit de veilige schoot of van achter de veilige rug van papa, mama, oma, opa, oppas, etc. kan het kind experimenteren met zijn of haar mogelijkheden.

In een groep bezig zijn met verschillende potenties. Hoe uit ik mij sociaal? Oefenen met op je beurt wachten bijvoorbeeld. Lastig hoor, als je nog zo klein bent: “Ik wil zó graag dat instrumentje hebben uit de doos!” De woordenschat breidt zich uit: “Hé, ik weet waar mijn neus zit! Handen in mijn zij? Zó varen de scheepjes voorbij!”

Schudden met muzikaal materiaal (kattenballetjes), tikken met stokjes en trommelen op wasteiltjes. Eer zijn auto’s, linten, kruiptunnels en ballonnen waar we mee aan de slag gaan in de cursus Muziek met Jonge Kinderen. piepende muizen, sissende slangen, brommende auto’s zorgen dat de kinderen muzikaal bezig zijn met klanken en geluiden, waardoor ze hun stem muzikaal leren gebruiken (stemvorming), wat ten goede kan komen aan de spraak- taalontwikkeling. Er is materiaal wat u zelf kunt (laten) maken (stokjes, schoeken, fietsstuur, etc.), maar ook échte muziekinstrumenten: maracassen, bellenstokjes, trommels, klankstaven, etc.

Het is de bedoeling dat iedereen thuis aan de slag kan gaan met muziek. De cursus Muziek met Jonge Kinderen geeft ideeën om dagelijkse activiteiten te ondersteunen met liedjes. Aankleden, naar buiten gaan, fietsen, eten, slapen gaan, etc. De fantasie wordt geprikkeld in de muziekles: stampen in het bos als kabouters, roepen als indianen, vliegen als een vliegtuig, zweven als een vlieger.

Klappen, stappen, stampen, kruipen, sluipen, draaien, springen, rollen, tikken, schudden en zingen(!) zijn maar een paar voorbeelden van het stimuleren van de fijne, kleine en grote motoriek.

Ook in het Kinderdagverblijf komt “Juf Muziekles”. De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Als de pedagogisch medewerker vraagt: “Wat gaan we doen?” , is het antwoord uit veel monden: “Muziekles!”

Pedagogisch medewerkers en ik gaan met de dreumesen en peuters muziek maken. Natuurlijk worden er kringspelletjes gedaan, maar er is ook ruimte voor individuele muzikale ontplooiing middels uitgekiende muzikale activiteiten. Eigenlijk hetzelfde wat we doen in de ouder-kindcursussen in het Voorschoolse Muziek Educatiecentrum, alleen toegespitst op een groep kinderen met minder volwassen begeleiding. De uitdaging hierbij is het geheel zo danig over te  brengen op de groepsleiding dat de muziekles bij wijze van spreken overgenomen kan worden in de groepen ter ondersteuning van  dagelijkse activiteiten in de groepen.

Heerlijk toch, een kriebel– en voelspelletje terwijl het kind verzorgd wordt op het aankleedkussen?  Of lekker met een kind op de grond een bal heen en weer rollen om de kleine motoriek te stimuleren terwijl er een liedje gezongen wordt om de activiteit te ondersteunen. Kinderen willen graag helpen opruimen als het opruimlied ingezet wordt, wat in de muziekles is aangeleerd. Zo wordt opruimen een fijne activiteit zonder gemopper en stress.

Naast dit alles worden de ouders en beroepskrachten niet vergeten. Het VMEcentrum verzorgt ook workshops en lezingen. Een workshop Noten Lezen bijvoorbeeld. Juist voor díe ouder of pedagogisch medewerker die graag de liedjes thuis of in de groep zou willen inzetten, alleen het notenschrift nog niet beheerst. De basis hiervoor wordt gelegd in een workshop van 2 uur. Hierna kan men met een gerust hart de liedjes uit de muzieklessen ter hand nemen om samen met het kind de muzikale activiteit uit te voeren.

Wat dacht u van een Interactieve lezing over de achtergronden en visies van Muziek met Jonge Kinderen. Wetenschappelijk onderzoek om de muzieklessen te staven.

Het VMEcentrum kan in kindercentra een thema-avond organiseren waarbij op een interactieve manier de pedagogisch medewerkers en/of aan de slag gaan met de theoretisch en praktische kanten van het belang van muziekeducatie aan jonge kinderen.

VMECENTRUM 2010 - 2020

 

bottom of page