top of page

Algemeen

Muziekeducatie & meer!

 

Het VMEcentrum is een muziekeducatieve instelling die als doel heeft de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Daarbij leggen wij de nadruk op het bevorderen van het zingen.  In de cursussen worden bekende en nieuwe liedjes afgewisseld. Er zijn momenten om te luisteren, maar met name veel momenten om actief mee te doen. Wij zien dan ook graag dat u actief meezingt, beweegt en samen met uw kind de muzikaal educatieve spelletjes speelt.

 

Door middel van vrolijke en uitgekiende activiteiten zetten de kinderen zichzelf op allerlei manieren in beweging en werken zo aan hun (muzikale) ontwikkeling. Er komt veel spel en beweging aan te pas en er wordt gebruik gemaakt van voor de kinderen geschikte muziekinstrumentjes, speelgoed en huishoudelijk materiaal.

 

Alle activiteiten in de les sluiten aan bij de ontwikkeling, interesses en mogelijkheden van de leeftijdsgroep. Uiteraard gebruiken wij veel herhaling, omdat jonge kinderen daardoor in staat worden gesteld muzikaal te leren.

 

Wij maken gebruik van muziekinstrumentjes die voor jonge kinderen geschikt zijn. We zorgen er ook voor dat de kinderen zichzelf op allerlei manieren in beweging zetten, o.a. door gebruik van speelgoed, waarbij het muzikale leerproces wordt gestimuleerd. Daarbij worden de kinderen ook uitgedaagd in hun emotionele, sociale, motorisch, zintuiglijke en cognitieve ontwikkeling. Kinderen vanaf 12 maanden tot 4 jaar kunnen deelnemen.

 

Wij hebben een duidelijke pedagogische visie om de kinderen structuur en veiligheid te bieden zodat zij zich vrij voelen om zich muzikaal te kunnen uiten. Hierbij spelen de sociale ontwikkeling en het groepsgevoel een belangrijke rol. Muziek onderscheidt zich van anderen kunstdisciplines doordat er in het samenspel een duidelijke eenheid wordt gevraagd. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen op tijd begint en stopt met hetzelfde stuk. Tevens ondersteunt het samenspel het groepsgebeuren wat de algemene ontwikkeling ondersteunt. 

 

Ons uitgangspunt is de kinderen te motiveren en stimuleren naar aanleiding van hun eigen mogelijkheden en ontwikkelingsniveau. Het doel is de kinderen muzikale basisvaardigheden te laten verwerven, evenwel het proces is het belangrijkste. Wij willen de kinderen motiveren aan een activiteit mee te doen met beweging en zang.

 

Door zelf mee te doen wordt het muzikale leerproces op gang gebracht. Motivatie om mee te doen wordt gestimuleerd door het aanbieden van liedjes en activiteiten die zijn afgestemd op de leefwereld en mogelijkheden van de kinderen en daardoor als motiverend worden ervaren. Aan de bewegingsdrang van jonge kinderen wordt in de lessen ruimschoots tegemoet gekomen door o.a. loop- en dansactiviteiten, regelmatig ondersteund door motiverend materiaal.

 

De lessen zijn semi-gestructureerd. Dit is in overeenstemming met het doel van muziekeducatie wat niet in een volledig zelf-gereguleerde omgeving tot stand kan komen. Educatie houdt in dat de kinderen én de ouders(!) iets leren. Daar maken wij ons sterk voor.

 

Het liedjesrepertoire wordt uitgebreid, u doet nieuwe ideeën op voor muzikale spelletjes en de kinderen krijgen de kans om samen in een groep te zingen en te spelen. Oude en nieuwe liedjes worden begeleid door een activiteit. Zo wordt naast de muzikale ontwikkeling ook het geheugen en de concentratie getraind: onthouden van melodieën en woordjes. De motoriek wordt geoefend. Denk bijvoorbeeld aan zelf klappen, stampen, bewegen en dansen op muziek. Verder wordt door de liedjes de spraak- en taalontwikkeling gestimuleerd.

 

Het blijkt dat veel dagelijkse activiteiten die thuis door zingen begeleid worden, leuker en vooral intenser worden. U krijgt de liedjes uit de cursus digitaal opgestuurd.

 

Soms worden er foto's gemaakt van de lessen. Iedereen krijgt de foto's digitaal opgestuurd. Alleen met uw toestemming gebruiken wij foto's voor de website. U kunt deze toestemming te alle tijde intrekken.

 

Heeft u vragen n.a.v deze tekst? Zie onze pagina: FAQ.

 

Interessante Links

 

Gehrelsvereniging 

 

Ukkepuk concerten

 

Kindermuziekwinkel

 

Stichting Muziek op Schoot 

 

ECME

Early Childhood Music education Commission

 

MERYC  

European Network for Music Educators and Researchers of Young Children

bottom of page